organizator

beneficjent

Logotyp Fundacji Ostoja

partnerzy

Choinki 2022 (do 130 cm)

choinka #18 Wypożyczając choinkę wspierasz leczenie i rehabilitację mysikrólików

choinka #50 Wypożyczając choinkę wspierasz leczenie i rehabilitację rudzików

choinka #83 Wypożyczając choinkę wspierasz leczenie i rehabilitację trzmielojadów

choinka #116 Wypożyczając choinkę wspierasz leczenie i rehabilitację gęsi białoczelnych

choinka #148 Wypożyczając choinkę wspierasz leczenie i rehabilitację dzięciołów dużych

Choinki 2023 (do 160 cm)

choinka #167 Wypożyczając choinkę wspierasz leczenie i rehabilitację słonek

choinka #199 Wypożyczając choinkę wspierasz leczenie i rehabilitację trzmielojadów

choinka #231 Wypożyczając choinkę wspierasz leczenie i rehabilitację wron

choinka #178 Wypożyczając choinkę wspierasz leczenie i rehabilitację grzywaczy

choinka #210 Wypożyczając choinkę wspierasz leczenie i rehabilitację kaczek krzyżówek

Choinki XL (od 160 cm)

choinka #260 Wypożyczając choinkę wspierasz leczenie i rehabilitację wron

choinka #251 Wypożyczając choinkę wspierasz leczenie i rehabilitację oknówek

choinka #252 Wypożyczając choinkę wspierasz leczenie i rehabilitację pustułek

choinka #253 Wypożyczając choinkę wspierasz leczenie i rehabilitację rudzików

choinka #254 Wypożyczając choinkę wspierasz leczenie i rehabilitację słonek